Publicació del Pla COVID-19

Publicació del Pla COVID-19

Presentem el document Pla COVID-19, que és el text on es recullen totes les mesures de seguretat que l'escola està portant a terme per tal de garantir la màxima protecció de les persones que en formen part: tant alumnes, com personal docent, Personal d'Administració i Serveis, monitoratge, cuina, etc.

Tingueu en compte que aquest document pot veure's sotmès a canvis a mesura que avança el curs, i segons quina sigui l'evolució de la pandèmia i les normatives del Departament d'Educació.