Projectes i Serveis

Programa CuEmE (Diputació de Barcelona)

Els alumnes de 5è s'adhereixen al programa CuEmE per tal de fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques. Es tracta de crear i gestionar una cooperativa escolar amb el recolçament de la comunitat edicativa, l'administració i altres agents socials de la nostra localitat.

Blog de 5èA                  Blog de 5èB

Des del curs 2008-09, l’escola i l’AMPA es coordinen per dur a terme el Programa de Reutilització de llibres de text. Es tracta d'un pla impulsat pel Departament d’Ensenyament que fomenta l'aprofitament dels llibres durant diversos cursos escolars. Les famílies que s’hi adhereixen poden estalviar-se uns diners en material escolar i, a més, els nens i nenes aprenen a valorar els llibres i a fer-se’n responsables.

Aquest és el Llistat total de llibres de l'escola durant el curs 17-18, tant si estan dins del Projecte de Reutilització, com si no ho estan.

Aquest és el llistat de llibres que formen part del Projecte de Reutilització 2017-18.

Vols informació sobre l'AMPA de l'escola?

L’escola disposa d’una Biblioteca que ofereix servei de préstec als seus alumnes. El fons d’aquesta Biblioteca es pot consultar online per fer recerques. Si introduïu un títol, un autor o una matèria, us apareixeran els documents (llibres, DVDs, revistes, etc), que podeu demanar en concepte de préstec durant dues setmanes.

Base de dades Epergam

La Comissió de Convivència del Consell Escolar treballa, des del gener de 2010, en el seguiment d’un PROJECTE de CONVIVÈNCIA amb l’objectiu de vetllar sobre aquest aspecte en la nostra comunitat educativa. La Comissió de Convivència està formada per l’Equip Directiu, un/a representant del sector mestres i un o dos representants del sector pares/mares.

Durant el curs 2011-12, es va elaborar una enquesta per valorar la percepció de les famílies sobre els aspectes de convivència a la nostra escola, els resultats de la qual podeu consultar clicant a l'enllaç.

Resultats de l'enquesta