Delegats/des de classe

Aquí teniu un llistat amb el nom dels pares i mares delegats de cada curs (2016-17).

Per qüestions de privacitat, només hi farem constar el nom de la persona, i el nom del fill/a que té matriculat en aquella classe. És a dir, no publicarem cap número de telèfon ni cap adreça d’email a la web. Per aconseguir el número de telèfon i l’adreça electrònica de cada Delegat o Delegada, haureu d’assistir a l’Assemblea d’Aula, i apuntar-lo vosaltres mateixos/es en el Llibret de paper del curs 2015-16, al full corresponent.