Consell Escolar del Centre

COMPONENTS del CONSELL ESCOLAR (període 2016-18)

President (Director del Centre) Sr. Xavier Codina i Morral
Cap d’estudis Sra. Mireia Gurt Gomà
Representant Ajuntament Sra. Dina Pérez López
Representants del professorat Sra. Marta Baños Yeste

Sra. Cristina Deus López

Sra. Sonia Iglesias García

Sr. David López Pérez

Sra. Sònia Vázquez Escorihuela

Representants de pares i mares Sra. Elena Bonilla Chacón

Sra. Elisabet Loza Andolz

Sra. Georgina Méndez Obando

Sra. Montserrat Sánchez Fabregat

Representant de l’AMPA Sra. Sandra Vicedo Pedroche
Representant del PAS Sra. Mercè Carretero Señán
Secretària Sra. Gemma Torras i Montaner

Comissió Econòmica:

President (director del centre) Sr. Xavier Codina i Morral
Representant Ajuntament Sra. Dina Pérez Ramos
Representant del professorat CE Sr. David López Pérez
Representant mares/ pares CE Sra. Montserrat Sánchez Fabregat
Secretària Sra. Gemma Torras i Montaner

Comissió de Menjador:

President (director del centre) Sr. Xavier Codina i Morral
Representant Ajuntament Sra. Dina Pérez Ramós
Representants professorat CE Sra. Marta Baños Yeste

Sra. Sonia Iglesias García

Representants mares/pares CE Sra. Elena Bonilla Chacón

Sra. Elisabet Loza Andolz

Convidats AMPA Sra. Paloma Casado Mínguez

Sra. Elizabeth Rubio Escobar

Secretària Sra. Gemma Torras i Montaner

Comissió de Reutilització:

President (director del centre) Sr. Xavier Codina i Morral
Cap d’estudis Sra. Mireia Gurt Gomà
Representants professorat CE Sra. Cristina Deus López

Sra. Sònia Vázquez Escorihuela

Representant mares/pares CE Sra. Georgina Méndez Obando
Representant AMPA CE Sra. Sandra Vicedo Pedroche
Representants Junta AMPA Sra. Mònica Rodríguez Verdés

Sra. Marta Ribera Esteve

Sra. Cristina Martínez Bravo

Secretària Sra. Gemma Torras i Montaner