Normativa general

Posem a la vostra disposició el document on figura la Normativa Escolar que tots els components de la Comunitat Educativa han de complir per tal que la convivència en el centre resulti satisfactòria per a tots i totes.

En aquest document hi apareixen regulats aspectes com:

 ● Entrades i sortides al recinte escolar.

 ● Pagament de quotes.

 ● Organització en cas d’administrar medicaments en horari escolar.

 ● Tasques dels Delegats de classe.

 ● Full d’Incidències i Suggeriments.

 ● Etc.

El document està configurat per funcionar de la següent manera:

1- En l’índex inicial del document, trieu el títol de l’apartat que desitgeu consultar, i premeu CONTROL+Clic del ratolí.

2- Automàticament, el programa us redireccionarà a la pàgina corresponent.