Pàgines recomanades per Cicle Superior

Les pàgines que us proposem per a Cicle Superior són les següents:

Activitats de Llengua i Medi Natural i Social.

Activitats de Matemàtiques.

Tingueu en compte els següents aspectes importants:

♦ Aquest recull de pàgines web és una forma divertida de repassar els continguts i aprenentatges que els nois i noies realitzen a l’escola, però en cap cas no suposa un substitutiu dels deures que la Mestra Tutora estableix per realitzar a casa.

♦ Aquestes activitats estan pensades perquè els/les alumnes les puguin realitzar sols de manera autònoma, però la col.laboració conjunta amb un adult representa un element motivador molt important que fa augmentar enormement l’esperit de superació dels nois i noies.

♦ Per descomptat, la tria de pàgines que hem fet és una proposta orientativa: si ho desitgeu, podeu consultar les webs recomanades per a Cicle Mitjà o Educació Secundària.