Pàgines de Llengua i Medi per Educació Infantil i Cicle Inicial

Recull de pàgines web de Llengua de l’Edu365.

Jocs i contes amb la Vaca Connie.

Diccionari Visual de les parts de la casa.

Més activitats de Llengua.

Recull de feines de Medi Natural, del Portal Edu365.

El món per un forat: activitats relacionades amb la natura.

La Gota Carlota, conte per treballar el cicle natural de l’aigua a CI.

Treball de l’ortografia catalana (CI).

Pàgina que permet generar fitxes de grafisme personalitzades, per imprimir a casa (CI).

Pàgina que permet generar fitxes grafisme personalitzades, per imprimir a casa (CI)