Servei de Menjador de l’Escola

  Cliqueu a la imatge per consultar el Menú del Menjador:

Menú mensual

Aquest és un servei voluntari que oferim a les famílies que el necessiten, tenint en compte que hi ha una normativa a seguir. En cas de no compliment, es reserva el dret d’admissió.

El Menjador de l’escola està gestionat per l’empresa Serveis Educatius Pam i Pipa.

El telèfon de la Coordinadora del servei de Menjador és el 664 685539.