Horaris

Activitats lectives (obligatòries).

Horari Escolar diari:

Educació Infantil i

Educació Primària

 Matí

9:00 – 12:30

 Tarda

15:00 – 16:30

Horari específic per a les següents dates:

22 de desembre de 2015.                 6 a 21 de JUNY de 2016.

Jornada intensiva al matí.

Educació Infantil i

Educació Primària

 Horari continuat

9:00 – 13:00

Activitats No obligatòries.

Servei d’Acollida:

A partir del 15 de setembre

(excepte P-3, a partir 18 de setembre)_

Educació Infantil i

Educació Primària

 Matí

7:45 – 9:00

 Tarda

16:30 – 18:00

Servei de Menjador:

15 de setembre fins a 21 de juny

(excepte P-3, que comença

el 18 de setembre)

Educació Infantil i

Educació Primària

Migdia

12:30 –15:00

 Activitats Extraescolars:

Comencen a partir

del mes d’octubre

Educació Infantil i

Educació Primària

Tarda

16:30 – 17:45

Horari d’Atenció a les Famílies de l’Equip Docent:

 Professional  Horari d’atenció (SEMPRE AMB CITA PRÈVIA).
 Mestra Tutora   Dijous, 12:30 – 13:30.
 Mestres Especialistes   Dijous, 12:30 – 13:30.
 Cap d’Estudis   Dilluns, 11:30 – 12:30.
 Secretària   Divendres, 15:00 – 16:30.
 Psicopedagoga   Dimarts, 9:15 – 14:00.
 Director   Dimarts, 15:00 – 16:00.

  Dijous, 9:00 – 10:00.

  Divendres, 15:00-16:00.

Horari d’Atenció a les Famílies (altres professionals):

 Conserge   Matí: 9:10 – 12:45.    

  Tarda: 15:10 – 16:45.

 Coordinadora de Menjador   Tots els dies, 9:00 – 10:00.
 Servei d’Acollida   Matí: 7:45 – 9:00.    

  Tarda: 16:30 – 18:00.