Nova composició del Consell Escolar

Des del dia 7 de desembre de 2016 tenim nou Consell Escolar. El Consell Escolar és l’òrgan col•legiat de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió del centre educatiu.

El 30-11-16 el sector de pares i mares va escollir 2 components que s’havien de renovar al CE. Es van presentar 3 candidates. Un cop fet l’escrutini, les dades de participació van ser les següents:

– 467 electors (possibles votants).
– 407 abstencions.
– 60 vots reals (cada votant podia triar el nom de 2 candidates).

Els vots dipositats a la mesa electoral es van distribuir de la següent forma entre les 3 candidates:

– Elena Bonilla Chacón:            43 vots.
– Georgina Méndez Obando:    41 vots.
– Vanesa Garrido Roncero:       28 vots.

Per tant, a partir del resultat obtingut en les votacions, els càrrecs vacants seran coberts de la següent manera:

Noves representants del sector Pares i Mares, en el Consell Escolar:

– Elena Bonilla Chacón.
– Georgina Méndez Obando.

Suplents:

– Vanesa Garrido Roncero.

La composició actual del Consell Escolar, després de la incorporació de les noves representants del sector Pares i Mares, està exposada en aquesta secció de la nostra web.

.

Comments are closed.